Hvem er Grua Ungdoms- og idrettslag?

Grua Ungdoms- og idrettslag (Grua UIL) er et gammelt idrettslag. Idrettslaget ble først nevnt i 1918, da med en hoppgruppe. Ungdomslaget ble stiftet i 1932 og idrettslaget og ungdomslaget slo seg sammen i 1972. Grua UIL skal være et fleridrettslag som driver idrett og fysisk aktivitet det er grunnlag for folk på Grua. Grua UIL skal være et naturlig sosialt samlingspunkt der barn, ungdom og voksne møtes.

Grua UILs visjon

Grua UIL skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne på Grua.

Klubbens verdier

Utviklende

Vi ønsker å være en utviklende klubb, der både utøvere og støtteapparat utvikler seg idrettslig og faglig.

Morsomt

Vi skal ha det gøy. Timene som brukes på idrett og oppfølging skal være preget av godt humør og glede. Er det ikke det – så gjør ting annerledes.

Proft

Vi ønsker å fremstå proft i alt vi gjør. Med proft mener vi at arbeidet vårt skal holde høy kvalitet. Dette betyr at vi planlegger våre aktiviteter, stiller forberedt, gjennomfører med entusiasme, og evaluerer for kontinuerlig forbedring.

Engasjerende

Vi er en klubb som engasjerer utøvere og støtteapparat. En utviklende, proff og morsom klubb engasjerer!

Fokusområder

Grua UILs fokusområder er som følger:

1. God rekruttering

2. Holde på utøvere og foreldre

3. Jobbe smartere