Grua Ungdoms- og idrettslags reisepolicy

Grua Ungdoms- og idrettslag skal bidra til at de aktiviteter klubben driver med skal oppleves som sikre for alle medlemmer og deres foresatte. Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter, og når klubben er ute på reiser.

Reisepolicyen tar for seg det personlige ansvar hvert medlem/familie har og det ansvaret klubben til enhver tid har for tilrettelegging av aktivitetene.

Grua Ungdoms- og idrettslag ser folkehelsearbeidet i kommunen som et viktig arbeid og vil med sine aktiviteter skape aktiviteter som gir økt trivsel for nye og eksiterende medlemmer. Som ideell forening vil vi også være med å bidra til et positivt foreningsliv og et levende tettsted.

Gående til og fra treninger, kamper og arrangement:

 • Vi velger fortau, gang– og sykkelstier
 • Ved ferdsel i mørke er refleksbruk særdeles viktig. Alle oppfordres til bruk av refleks eller refleksvest på vei til trening

Syklende til og fra treninger, kamper og arrangement:

 • Alle skal bruke hjelm ved sykling
 • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
 • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
 • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke
 • Ved sykling i mørket skal du også bruke refleksvest
 • Du bør ha avholdt sykkelopplæring på skolen før du begynner å sykle til treninger.

Tiltak i regi av Grua Ungdoms- og idrettslag for gående og syklende:

 • Presentasjon av vår trafikkpolicy for alle spillere og foreldre på våre aktiviteter
 • Reisepolicy legges ut på nettsiden vår
 • Ved utendørstreninger langs vei bruker alle refleksvester

Kjørende til og fra treninger, kamper og arrangement:

 • Kjører aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken
 • Sjåføren skal alltid benytte «handsfree» ved bruk av telefon under kjøring
 • Er bevisst sitt ansvar, og påser at alle i bilen er fastspent med setebelte på riktig måte
 • Forsøker å planlegge kjøringen slik at du unngår å rygge ved treningsstedet. Hvis du rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen er bak bilen
 • Påser at bilen alltid står slik til at passasjerer trygt kan gå trygt ut og inn
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer

Tiltak i regi av Grua Ungdoms- og idrettslag for kjørende:

 • Laglederne presenterer vår trafikkpolicy for alle spillere og foreldre før sesongstart
 • Ved alle våre reiser til kamper, cuper og andre arrangementer, skal vi stille krav til at kjøretøy og dekk er i forskriftmessig stand
 • Grua Ungdoms- og idrettslag skal forsøke å unngå at unge sjåfører – også våre egne medlemmer – kjører i forbindelse med reiser,
 • Ved felleskjøring i forbindelse med reiser, skal det planlegges å bruke god tid for å komme fram til bestemmelsesstedet
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer 

Reise til og fra kamper/cuper og bruk av innleid buss:

Krav til transportselskap/sjåfør:

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter
 • Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen. Bagasjen skal være sikret.
 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring

Tiltak i regi av Grua Ungdoms- og idrettslag ved bussreiser:

 • Krav til transportselskapet skal vises gjennom handling. Alle som leies inn for å kjøre for Grua Ungdoms- og idrettslag må derfor møte kravene ovenfor
 • Reiseledere skal informeres om disse kravene, og passe på at alle reisende sitter fastspent i bussen
 • Reiseledere og andre ledere skal påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller avstigning i buss
 • De reisende skal sitte fastspent, og følge anvisninger fra bussjåføren og reiselederne

 

På vegne av styret i Grua Ungdoms- og idrettslag

 

Med vennlig hilsen,

______________________                                      

Geir André Olsen                                         

Leder