Styret i Grua UIL Fotball 2023

 

Verv/ansvar

Navn

Telefon

Epost

Leder

Anders Dahlen Hamar

93249422

andershamar@gruauil.no

Nestleder

Kenneth Tallerud


Kasserer

Erland Ekeberg

98672918

erland@gruauil.no

Kioskansvarlig

Elin Gjermundsen

Karianne BergeMaterialforvalter

Anders Dahlen Hamar

Kenneth TallerudTrenerkontakt

Lise Lismoen Andersen
Dommerkontakt
Anders Dahlen Hamar

StyremedlemThor Sparby

Styremedlem

Kent Giskeødegaard
BanekomitéPål Tyvand