Styret i Grua UIL Fotball 2023

 

Verv/ansvar

Navn

Telefon

Epost

Leder

Anders Dahlen Hamar

92176256

anders.hamar@gmail.com

Nestleder

Kenneth Tallerud


Kasserer

Erland Ekeberg

98672918

erland@gruauil.no

Kioskansvarlig

Elin Gjermundsen

Karianne BergeMaterialforvalter

Anders Dahlen Hamar

Kenneth Tallerud

92176256

anders.hamar@gmail.com

Trenerkontakt

Lise Lismoen Andersen
Dommerkontakt
Robin Eriksen

StyremedlemThor Sparby

Styremedlem

Kent Giskeødegaard
BanekomitéPål Tyvand