Grua UIL Fotball har i dag ca 100 medlemmer inkludert Old boys.

 

Styret i Grua UIL Fotball 2021

 

Verv/ansvar

Navn

Telefon

Epost

Leder

Anne-Gunn Gjerdingen

41406266

anne_gunn@gruauil.no

Nestleder

Pål Arne Goddokken

99001728

paal-arne.goddokken@gk.no

Kasserer

Erland Ekeberg

98672918

erland@gruauil.no

Kioskansvarlig

Lise Lismoen

92222859

liselan90@hotmail.com

Materialforvalter

Anders Dahlen Hamar

92176256

anders.hamar@gmail.com

StyremedlemThor Sparby93265658
thspar@live.no
StyremedlemGisle Tyvand91704098gisle.tyvand@gruauil.no